Westzijde

Per 1 januari 2017 zijn de tarieven weer opnieuw vastgesteld door de overheid. Er gelden dus maximale vaste tarieven.

Voor de exacte tarieven zie: www.tandartstarieven.nl

 

Tandartsen GroepsPraktijk

Tarieven