Annuleren

U wilt uw afspraak annuleren. Let op, dit kan niet per email!

Mocht u om welke reden dan ook, verhinderd zijn om een afspraak bij de tandarts / mondhygiëniste / preventie-assistente na te komen, wilt u dit dan vroegtijdig maar in ieder geval uiterlijk 24 uur van tevoren melden. Belt u dan 075-6531653.

Bij het niet annuleren of annuleren binnen 24 uur voor de afspraak, behoudt de tandartspraktijk zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen, wanneer geen andere patiënten konden worden behandeld of andere gehonoreerde werkzaamheden konden worden verricht. De tandartspraktijk hanteert hierbij naar redelijkheid een percentage (0-100) van het bedrag van de voorgenomen behandeling.