Eerste bezoek

Wanneer u bij ons ingeschreven wilt worden als patiënt, wordt u verzocht het online inschrijfformulier in te vullen of u aan onze receptie balie te melden. U krijgt een inschrijfformulier en een gezondheidsvragenlijst mee én een afspraak bij de tandarts. De ingevulde formulieren kunt u bij de eerste afspraak aan de tandarts overhandigen. Deze eerste afspraak houdt in het uitvoeren van een uitgebreid onderzoek, eventueel in combinatie met het maken van röntgenfoto’s en het bespreken van het behandelplan. De kosten van dit eerste bezoek bedragen:

50,54 euro voor de intake

18,62 euro per röntgenfoto

79,79 euro voor een kaakoverzichtsfoto

Van nieuwe patiënten vragen wij alle behandelingen die deel uitmaken van het behandelplan direct af te rekenen aan de balie. Uitzondering hierop is de jeugd t/m 17 jaar, hiervan gaan de nota’s direct naar de betreffende zorgverzekeraar.

Er wordt uitsluitend volgens afspraak gewerkt. Dit geldt ook voor het periodiek onderzoek en indien u een pijnklacht heeft.