Wij leiden goede assistentes op.

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkent hierbij:
Tandartsengroepspraktijk Westzijde in Zaandam
als leerbedrijf conform artikel 7.2.10, lid 1 van de Wet educatie en
beroepsonderwijs. Door deze erkenning is de organisatie bevoegd om stages en leerbanen te verzorgen voor het middelbaar beroepsonderwijs.